celkem
105 let
zkušeností
celkem
4,1 mil. m2
pronajaté plochy
celkem
4,1 mil. m2
prodané plochy
zkušenosti z více jak
513
úspěšných obchodních případů

 

Naši konzultanti se účastnili zprostředkování obchodů např. pro tyto subjekty: